achtergrond

Barketijn 'De Abel Tasman'

Barketijn 'Abel Tasman'


Supersponsor

Supersponsor

Hoofdsponsoren

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

Subsponsoren

In de 16de eeuw ontwikkelde Hoorn zich tot de voornaamste in- en uitvoerhaven aan de Zuiderzee. Aan deze economische bloeiperiode kwam een einde door de opkomst van Amsterdam. Op de kaart van Velius uit 1615 zijn voor het eerst scheepswerven afgebeeld aan de oostzijde van de Karperkuil. De Karperkuil als haven was echter al in 1567 aangelegd. De scheepswerf zou aan het begin van de 17e eeuw tot grote bloei komen en er liepen gemiddeld 50 schepen per jaar van de helling.

Rond de Karperkuil, een binnenhaven vlak naast de historische binnenstad van Hoorn (in haar rijke verleden ooit thuishaven van de Oost-Indische Compagnie), is sinds 1994 een hoogwaardig woongebied in ontwikkeling gebracht. Een belangrijk uitgangspunt in dit concept was dat de 17e eeuwse contouren van stad en haven op deze lokatie moesten worden hersteld. De Binnenluiendijk is daarom teruggebracht naar zijn originele ligging waardoor het water van de Karperkuil weer in verbinding staat met de oude vluchthaven.

Door het uitzicht over het water en de situering nabij het oude, monumentale Hoorn lag hier een unieke kans om woningen te bouwen met een hoge stedelijke kwaliteit. In de 17e eeuw stonden langs de haven eveneens stadshuizen. De architectuur doet dan ook recht aan deze historische context en de allure van de sfeervolle haven van Hoorn.