Zaterdag 3 september 2022 

ANBI Verantwoording

Contactgegevens

Naam: Stichting Hoornse Havenconcerten

Inschrijving Kamer van Koophandel: 37112698

Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN) no.8159.55.200

Website: hoornsehavenconcerten.nl

E-mail: secretariaat@hoornsehavenconcerten.nl

 

Bestuurssamenstelling:

De heer G. Houter (Voorzitter)

Mevrouw M. G. Brandt (Secretaris)

De heer J.J.H. Regter (Penningmeester)

Mevrouw A.J. Michel - de Jong (Programmering)

Mevrouw M.E. Regter (PR en Marketing)

De heer D. van der Pijl (Bestuurslid)

 

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.

 

Doelstellingen

De Stichting Hoornse Havenconcerten zet zich in voor het organiseren van één of meerdere culturele gratis evenementen. Een van de belangrijkste doelstellingen is om een zo breed mogelijk publiek te laten genieten van een gevarieerd aanbod aan muziek. Zo willen we het publiek op een eenvoudige manier kennis laten maken met een diversiteit aan artiesten en muziek, van klassiek tot populair. 

Uitzonderlijk voor deze jaarlijkse evenementen is de samenwerking tussen professionele muzikanten en getalenteerde jonge amateurs. Een belangrijk element is het bevorderen van amateurkunstbeoefening. 

 

Beleidsplan 2020-2025 (bijlage 1)

Jaarrekeningen 2015-2019 (bijlage 2)

 

Bijlage: 
BijlageGrootte
PDF-pictogram Bijlage 2: Jaarrekeningen396.52 KB
PDF-pictogram Beleidsplan 2020-2025.pdf51.97 KB

Programma 2021

19.30 - 20.15 uur
Leerlingen van muziekschool Boedijn

20.45 - 21.30 uur
Tim Kliphuis Trio 

21.45 - 22.30 uur
Stephanie Struijk

Contact

Stichting Hoornse Haven Concerten,
Mevrouw M. Brandt
T: 06 18966 736
E: secretariaat@hoornsehavenconcerten.nl

 

ANBI Verantwoording

Privacyreglement

Vrienden van de HHC

Bent u enthousiast en hecht u waarde aan dit jaarlijkse evenement, word dan vriend van de Hoornse Havenconcerten voor € 25,- per jaar. Uw financiele bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: NL33INGB0675605105 t.n.v. Stichting Vrienden Hoornse Havenconcerten.
KvK nr.37134412

Volg ons