Zaterdag 2 september 2023

Contact

Stichting Hoornse Haven Concerten,
Marjolein Regter
Telefoon: 06-41508789
E-mail: secretariaat@hoornsehavenconcerten.nl

Bankrekeningnummer NL35RABO0344230406
t.n.v. Stichting Hoornse Haven Concerten

Onderstaande organisaties zijn gelieerd aan de Hoornse Haven Concerten