Zaterdag 7 september 2024

ANBI verantwoording

Contactgegevens

Naam: Stichting Hoornse Havenconcerten

Inschrijving Kamer van Koophandel: 37112698

Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN) no.8159.55.200

Website: hoornsehavenconcerten.nl

E-mail: secretariaat@hoornsehavenconcerten.nl

 

Bestuurssamenstelling:

De heer G. Houter (Voorzitter)

Mevrouw M. G. Brandt (Secretaris)

De heer J.J.H. Regter (Penningmeester)

Mevrouw A.J. Michel – de Jong (Programmering)

Mevrouw M.E. Regter (PR en Marketing)

De heer D. van der Pijl (Bestuurslid)

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.

 

Doelstellingen

De Stichting Hoornse Havenconcerten zet zich in voor het organiseren van één of meerdere culturele gratis evenementen. Een van de belangrijkste doelstellingen is om een zo breed mogelijk publiek te laten genieten van een gevarieerd aanbod aan muziek. Zo willen we het publiek op een eenvoudige manier kennis laten maken met een diversiteit aan artiesten en muziek, van klassiek tot populair.

Uitzonderlijk voor deze jaarlijkse evenementen is de samenwerking tussen professionele muzikanten en getalenteerde jonge amateurs. Een belangrijk element is het bevorderen van amateurkunstbeoefening.

 

Beleidsplan 2020-2025 (bijlage 1)
Jaarrekeningen 2015-2019 (bijlage 2)