Zaterdag 3 september 2022 

Over de HHC

De Hoornse Havenconcerten zijn ontstaan in 2004 door het initiatief van  bewoners rond de Karperkuilhaven. Deze bewoners wilden iets muzikaals organiseren en jong Westfries talent de kans  te bieden om zich aan een groot en breed publiek te presenteren. Deze concerten moeten gratis toegankelijk zijn zodat iedereen, van jong tot oud, arm en rijk de kans geboden kan worden om op een laagdrempelige manier met licht klassieke muziek in aanmerking te kunnen komen.

Door enkele van deze muziekliefhebbers is de Stichting Hoornse Haven Concerten opgericht.

De Karperkuilhaven vormt nu, door zijn bijzondere architectuur een natuurlijk openluchttheater, waar het publiek, al dan niet met een eigen stoeltje, op de kade plaats kan nemen. De bouwkundige inrichting zorgt ervoor dat het geluid nog beter tot zijn recht komt.  

Jaarlijks biedt het programma een middag- en een tweeledig avond programma. Een bijzonder element is de samenwerking tussen getalenteerde jongeren en professionele muzikanten. De jeugd maakt kennis met professionele artiesten zodat de muzikale en sociale kwaliteit van de jongeren wordt gestimuleerd. Muziekeducatie en muziekpraktijk lopen tegenwoordig tenslotte veel meer in elkaar over.

Geniet u jaarlijks van ons mooie evenement en draagt u de Hoornse Havenconcerten een warm hart toe, word dan vriend van de Hoornse Havenconcerten voor € 25,- per jaar.
Uw financiele bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: NL33INGB0675605105 t.n.v. Stichting Vrienden Hoornse Haven Concerten. 

Compilatie: http://www.youtube.com/playlist?list=PLk9JUv5RUJsirWllnyZnT3Z5lKIpq7RbR

 

Programma 2021

19.30 - 20.15 uur
Leerlingen van muziekschool Boedijn

20.45 - 21.30 uur
Tim Kliphuis Trio 

21.45 - 22.30 uur
Stephanie Struijk

Contact

Stichting Hoornse Haven Concerten,
Mevrouw M. Brandt
T: 06 18966 736
E: secretariaat@hoornsehavenconcerten.nl

 

ANBI Verantwoording

Privacyreglement

Vrienden van de HHC

Bent u enthousiast en hecht u waarde aan dit jaarlijkse evenement, word dan vriend van de Hoornse Havenconcerten voor € 25,- per jaar. Uw financiele bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: NL33INGB0675605105 t.n.v. Stichting Vrienden Hoornse Havenconcerten.
KvK nr.37134412

Volg ons