Zaterdag 7 september 2024

Vriend worden

Bent u enthousiast en hecht u waarde aan dit jaarlijkse evenement, word dan vriend van de Hoornse Havenconcerten!
Voor € 25,- per jaar bent u al vriend. Stort dit bedrag (of meer) op het onderstaande rekeningnummer en meld u aan via vhhc@ziggo.nl.

Rekeningnummer NL33INGB0675605105 t.n.v. Stichting Vrienden Hoornse Havenconcerten.
KvK nr.37134412